Vacature Interim teammanager Vastgoed – Haarlemmermeer – 32/36 uren per week – 12 tot 42 maanden – schaal 12/13 – ZZP mogelijk

Interim teammanager Vastgoed – Haarlemmermeer – 32/36 uren per week – 12 tot 42 maanden – schaal 12/13 – ZZP mogelijk

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Interim teammanager Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 8 maart 2021 om 08:00 uur.

Van 1-4-2021 t/m 31-3-2022 | Optie verlenging: 5 x 6 maanden | Standplaats: Hoofddorp |

Code 4851
Datum vacature 23/02/2021

De opdrachtgever

Voor de gemeente Haarlemmermeer zoekt Mast Nederland een Interim teammanager Vastgoed. Reageren op deze vacature kan tot 8 maart 2021 om 08:00 uur.

Van 1-4-2021 t/m 31-3-2022 | Optie verlenging: 5 x 6 maanden | Standplaats: Hoofddorp | schaal 12/13 | Grondzaken, vastgoed en planeconomie | Uren: 32 per week | Aantal FTE: 0,8 | ZZP Tariefrange: € 85 – € 120 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

De aanvraag betreft een interim teammanager Vastgoed binnen het cluster Grond en Vastgoedzaken.

Gemeente Haarlemmermeer
Haarlemmermeer is een ambitieuze groeigemeente van meer dan 150.000 inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en de thuisbasis van Schiphol. Er vinden grootschalige ontwikkelingen plaats, zowel op het gebied van woningbouw als bedrijvigheid. Dit brengt grote dynamiek met zich mee.

Cluster Grond- en Vastgoedzaken
Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grond en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht. Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Vastgoed
Het team Vastgoed van de gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van het cluster Grond- en Vastgoedzaken en is verantwoordelijk voor de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille. Team Vastgoed houdt zich bezig met het verwerven, beheren, exploiteren van gebouwen en gronden en het verkopen van gebouwen. Het team bestaat uit 19 fte verdeeld over de volgende vakgebieden: portefeuillemanagement, assetmanagement, accountmanagement, juridisch, technisch en (financieel) administratief beheer. Op dit moment zit het team in een transitiefase, waarbij een doorontwikkeling van het team in gang is gezet van traditioneel vastgoedbeheer naar professioneel vastgoedmanagement op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Het portefeuilleplan van het team Vastgoed geeft richting aan het portefeuille-, asset-en accountmanagement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Tevens is op basis van het portefeuilleplan de gemeentelijke vastgoedportefeuille onderverdeeld in een kern-portefeuille en niet-kernportefeuille.

Functietaken

Interim opdracht teammanager Vastgoed:

Management
Dagelijkse aansturing van het team Vastgoed (19 fte);
Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuze is de hoeveelheid opgaven;
Samen met de clustermanager en portefeuillemanager als gesprekspartner fungeren voor directie, portefeuillehouder vastgoed en het bestuur als geheel;
Adviseren en ondersteunen op bestuurlijk en politiek gevoelige dossiers en thema’s die betrekkeing hebben op het werkveld vastgoed;
Laten ontwikkelen en opstellen van integraal vastgoedbeleid;
Sturen op afhandeling van overige bestuurlijke afspraken.

Veranderopgave
Het evalueren van de gekozen organisatie-inrichting van team Vastgoed met onder andere aandacht voor:

  • de positionering en omschrijving van de rollen van portefeuillemanager Vastgoed en beleidsadviseur Vastgoed;
  • capaciteitsvraag vastgoedeconoom;
  • pensionering twee (van de vier) technisch beheerders medio 2022;

Heroverwegen rolverdeling en plaatsing van specifieke functiegroepen en het doen van een uitgewerkt voorstel welke aanpassingen nodig zijn;Implementeren van voorgenoemd voorstel.

Borgen
Aanscherpen primaire werkprocessen om het databeheer op orde te brengen en te houden;
Het doorlopen van een cultuurtraject gericht op het leveren van bijdragen, waardedialogen en eigenaarschap;
Het aantrekken van kandidaten voor de vacante vacatures inclusief die van teammanager;
Beschikbaar zijn voor ondersteuning/coaching/begeleiding van de nieuwe teammanager voor verdere implementatie.

Kandidaatomschrijving
Wij hebben het volgende profiel voor een kandidaat voor ogen:
die bekwaam en enthousiast is om voornoemde interim opdracht te vervullen en die beschikbaar is op de gewenste startdatum;
academisch werk en denkniveau;
kennis van en ervaring met strategisch vastgoedmanagement binnen een gemeente;
kennis van en ervaring met adviseren van directie en bestuur;
in staat is om een veranderproces aan te sturen en dit ook echt door te zetten;
die een uitdagende leeromgeving creëert en de ontwikkeling van medewerkers stimuleert;
die ervaring met weerstand heeft en dit weet om te zetten in positieve energie.

Interviewplanning
De top 3 wordt door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 16 maart. Aan kandidaten wordt vriendelijk verzocht bij inschrijving hier rekening mee te houden

Toelichting op rooster
De contracturen liggen tussen de 32 en 36 per week.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 12/13 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”)

Opleiding
Op CV aantoonbaar academisch werk- en denkniveau met een relevante studierichting (bijvoorbeeld financieel, juridisch, vastgoed)

Werkervaring met het gevraagde werkveld
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar op het gebied van strategisch vastgoedmanagement binnen de overheid, bij een (middel) grote gemeente (minimaal 75.000 inwoners).

Werkervaring met het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie.

Beschikbaarheid
Uiterlijk beschikbaar per 1 april voor minimaal 32 uur per week.

Gevraagde documenten / Aanleveren bij interview
Relevante diploma’s

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 10/11 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”)
Weging prijsdeel: 30 %

Motivatiebrief
Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Uit de motivatiebrief blijkt minimaal op welke wijze de kandidaat aan een vergelijkbare veranderopgave heeft gewerkt. Hoe heb je invulling gegeven aan cultuurverandering gericht op eigenaarschap en maken van resultaatafspraken? Daarnaast ook een omschrijving van een bestuurlijk gevoelig vastgoeddossier waarin je hebt geadviseerd aan directie en bestuur. Wat was jouw rol, hoe heb je dit aangepakt, wat was het resultaat?
Maximaal 1 A4.
Weging: 20 %

Werkervaring met het gevraagde werkveld
Op CV aantoonbaar minimaal 5 jaar met vastgoedmanagement bij een (middel) grote gemeente, bij voorkeur 150.000+ inwoners
75.000 – 150.000 inwoners (5 %)
150.000+ inwoners (10 %)
Weging: 10 %

Werkervaring organisatorische transitie
Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar met ervaring met en verantwoordelijk voor het professionaliseren van gemeentelijke vastgoedorganisatie in de afgelopen 10 jaar.
3- 5 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar (5 %)
5-10 jaar ervaring in de afgelopen 10 jaar (10 %)
Weging: 10 %

Opleiding
Op CV aantoonbare (aanvullende) opleiding of cursus op het gebied van assetmanagement gemeentelijk vastgoed.
Weging: 5 %

Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Je bent flexibel en stressbestendig en functioneer goed onder druk
Je bent een sterke netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit
De getoonde motivatie voor de opdracht
Gezien de transitie waarin het team zich bevindt wordt bij het interview gelet op de persoonlijke klik, de uitstraling, doortastendheid, communicatieve vaardigheden en natuurlijke autoriteit van de kandidaat.
Tevens wordt gevraagd om tijdens het gesprek de relevante diploma’s te tonen.
Weging: 25 %

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 30 %
Gewicht van kwaliteit: 70 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.