Vacature Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies – 36 uren per week – 6 tot 30 maanden – provincie Gelderland – schaal 9

Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies – 36 uren per week – 6 tot 30 maanden – provincie Gelderland – schaal 9

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies. Reageren op deze vacature kan tot 8 maart 2021 om 08:00 uur.

Schaal
8/9
ZZP Tariefrange:
€ 40 – € 65 bruto per uur, inclusief ALLE kosten,

Code 4841
Datum vacature 18/02/2021

De opdrachtgever

Voor de provincie Gelderland zoekt Mast Nederland een Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies. Reageren op deze vacature kan tot 8 maart 2021 om 08:00 uur.

Schaal
8/9
ZZP Tariefrange:
€ 40 – € 65 bruto per uur, inclusief ALLE kosten, exclusief BTW.
Functietitel
Subsidiebeoordelaar Provinciale subsidies
Standplaats
Arnhem en vanuit huis (of andere externe lokatie)
Startdatum
05-04-2021
Einddatum
30-09-2021
Optie tot verlenging
4 x 6 maanden
Uren per week
36 uur

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure en je kansen.

Functiebeschrijving

Als provincie bouwen we aan de toekomst van een duurzaam, economisch krachtig en verbonden Gelderland. Dit doen we steeds vaker in een netwerk met andere maatschappelijke partijen. Onze maatschappelijke opgaven realiseren we onder meer door subsidies te verstrekken, jaarlijks voor ruim € 200-miljoen. Veel en zeer diverse partners in de Gelderse samenleving maken gebruik van ons subsidiebudget: van gemeenten tot particulieren en van kenniscentra tot individuele bedrijven. Zo maken we met subsidies als provincie een breed scala aan projecten mogelijk. De resultaten blijven na realisatie vaak blijvend zichtbaar in Gelderland aanwezig.

Het werken vanuit partnerschap vraagt van ons een nieuwe rolinvulling: meedenken aan de voorkant van het proces zodat de provinciale ambities zo goed mogelijk worden gerealiseerd. Hiervoor maken wij gebruik van de kaders van kadernota ‘Gaan voor Gaaf Gelderland’.

Binnen de afdeling Subsidies worden de binnenkomende subsidieaanvragen beoordeeld, al dan niet verleend, de aanvragen tijdens de uitvoering gevolgd en na afloop afgewikkeld.

Je kunt breed ingezet worden, zowel op thema als op type subsidie. De nadruk zal echter liggen op structurele en begrotingssubsidies. De sfeer in de afdeling is open en collegiaal. Samen met de andere beoordelaars ben je verantwoordelijk voor een tijdige afdoening van alle binnenkomende stukken. Hiervoor hebben we een wekelijks werkverdelingsoverleg. Je neemt hieraan actief, betrokken en resultaatgericht deel.

De subsidiebesluiten worden uiteindelijk genomen door subsidiebehandelaren. Hiermee heb je in je dagelijks werk dan ook regelmatig contact. Je werkt verder in voorkomende gevallen samen met beleidsmedewerkers van de programma’s over de inhoudelijke beoordeling van de subsidieverantwoording (beleidstoets). Je hebt contacten met de subsidieaanvrager voor het opvragen van de ontbrekende informatie of het oplossen van onduidelijkheden in de subsidieaanvraag.

Vanwege Covid-19 is de norm nog steeds thuiswerken. Het team heeft regelmatig een afstemmingsoverleg m.b.v. MS Teams. Als het noodzakelijk is kan in voorkomende gevallen op kantoor gewerkt worden.

Functietaken

Als je onder tijdsdruk van aanpakken weet dan is dit een leuke opdracht voor jou!

Je kunt vlot, efficiënt en pragmatisch werken. Je overziet een proces en de stappen die zich daarbinnen voordoen en de verbetermogelijkheden die er zijn, ook bij de inrichting van zo’n proces.

Je beoordeelt binnengekomen begrotingssubsidies, structurele subsidies en subsidieverzoeken voor de provinciale regelingen en handelt deze in ieder geval binnen de geldende termijnen af (zo kort als nodig is). Subsidieverzoeken betreffen de subsidieverlening (vooraf) en de subsidievaststelling (achteraf), en ook alle besluiten en handelingen die daartussen nodig zijn (meldingen) plus de steeksproefsgewijze controle achteraf.

Je toetst de verzoeken financieel en aan de inhoudelijke criteria uit de regeling. De initiële aanvragen zijn realistisch/uitvoerbaar en passen binnen de financiële randvoorwaarden (beschikbaar budget, subsidieplafond). Je zorgt dat er in de beschikking meetbare prestaties worden opgenomen. Je toetst rapportages aan de verplichtingen die gelden, inclusief de te behalen resultaten. Je werkt aan financieel complexe en soms politiek gevoelige dossiers.

Je bent flexibel t.a.v. jouw takenpakket en veranderingen in het werkproces: daar waar nodig spring je bij om subsidiewerkzaamheden met andere inhoud op te pakken.

Functie-eisen

CV eisen
Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 5 pagina’s A4, tenzij hieronder anders aangegeven.

U voegt een CV van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

Eisen (Knock-Out – Vermeldt dit dus helder in je CV als je voldoet)
Een salariswens die past bij de schaal 8/9 / een passend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg bij “ZZP mogelijkheden”)

Externe is inzetbaar vanaf 5 april 2021 tot en met 30 september 2021 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden.

Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een afgeronde HBO opleiding Nederlands Recht, Beleidskunde/Bestuurskunde, Bedrijfskunde of in een financieel/economische richting (of een aantoonbaar vergelijkbare richting) met minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Of over minimaal een HBO werk- en denk niveau, opgedaan door een afgeronde MBO opleiding in één van bovengenoemde richtingen, met minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, het afstudeerjaar en de afstudeerrichting. Indien van toepassing graag motiveren waarom deze richting vergelijkbaar is met één van de genoemde richtingen. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.

Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met subsidiebeoordelings werkzaamheden, met verantwoordelijkheden zoals beschreven in deze uitvraag.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting hoe u denkt aan de gevraagde 2 jaar ervaring in deze eis te voldoen.

Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 – 2021) met financiële en met juridische zaken.
Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal twee projecten (één voor ervaring met financiële zaken en één voor ervaring met juridische zaken) waaruit blijkt dat u aan de gevraagde ervaring in deze eis voldoet.

Wensen – Hoe beter je hier aan voldoet, des te hoger je kansen, zorg dus dat als je hieraan voldoet, het in je CV beschreven staat.
Een salariswens die past bij de schaal 8 / een concurrerend ZZP uurtarief (zie ZZP tariefrange en de uitleg “ZZP mogelijkheden”)

40%
Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor provinciale subsidies en begrotingssubsidies en structurele subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor alle drie genoemde subsidies (provinciale subsidies/begrotingssubsidies/structurele subsidies (10 punten)
Externe beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor twee van de drie genoemde subsidies (provinciale subsidies/begrotingssubsidies/structurele subsidies (6 punten)
Externe beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor één van de drie genoemde subsidies (provinciale subsidies/begrotingssubsidies/structurele subsidies (4 punten)
Externe heeft geen ervaring met de werkwijze rond de beoordeling van aanvragen en verzoeken voor provinciale subsidies en begrotingssubsidies en structurele subsidies (0 punten).

30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met financiële zaken betreffende subsidies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe kan tenminste 2 praktijkvoorbeelden beschrijven waaruit ervaring met financiële zaken betreffende subsidies blijkt (10 punten)
Externe kan 1 praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring met financiële zaken betreffende subsidies blijkt (6 punten)
Externe kan geen praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring met financiële zaken betreffende subsidies blijkt (0 punten)

30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met procesmatig werken, denkt in processtappen en weet de werkprocessen gemakkelijk te doorgronden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
Externe kan tenminste 2 praktijkvoorbeelden beschrijven waaruit ervaring met procesmatig werken blijkt (10 punten)
Externe kan 1 praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring met procesmatig werken blijkt (6 punten)
Externe kan geen praktijkvoorbeeld beschrijven waaruit ervaring met procesmatig werken blijkt (0 punten)

Competenties te toetsen in interviewfase
Je wilt continu leren en verbeteren. Je bent communicatief vaardig en kunt denken vanuit het perspectief van de klant. Hierbij ben je in staat om oplossingsrichtingen aan te dragen. Je bent enerzijds in staat om zelfstandig te werken en anderzijds kun je goed samenwerken. Je bent bereid om projectmatig te werken en je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent resultaatgericht en analytisch ingesteld. Je kunt zelf op basis van beschikbare informatie tot een eigen afgewogen oordeel komen.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
Resultaat- en oplossingsgericht: Je formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken. Je houdt zicht op de voortgang, rapporteert en informeert daarover. Je denkt vooruit. Je spant je actief in om concrete resultaten en/of doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
Oordeelsvorming: Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen.
Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoek je naar ter zake doende gegevens. Je bent in staat onvolledige of onbetrouwbare informatie te identificeren en je kan hoofd- en bijzaken duidelijk onderscheiden.
Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal, zowel binnen als buiten het project. Je kunt goed uit de voeten met verschillende gesprekpartners met verschillende belangen en bent in staat om mensen mee te nemen.
Zorgvuldigheid/nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vijf (5) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Hoe helderder bovenstaande in je CV staat, hoe groter je kansen om door de eerste, papieren selectie te komen! Vergeet de motivatie niet!

ZZP mogelijkheden

ZZPers zijn van harte uitgenodigd te reageren. Hou rekening met de ZZP tariefrange en dat de opdrachtgever het uurtarief mee weegt in de beoordeling. Voor deze opdracht geldt:

Sortering Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) / beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV)
Gewicht van prijs: 40 %
Gewicht van kwaliteit: 60 %

Uitleg gunningscriteria
Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (EMVI / BKPV) wordt de top 3 van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De EMVI / BKPV komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Je offerte is all-in
Wij vragen je om in je offerte een all-in uur tarief te offreren. Dit betekent inclusief ALLE kosten.

Start

De persoonlijke interviews zullen plaatsvinden op maandagmiddag 15 maart en op donderdagmiddag 18 maart 2021. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2020) kan je hier vinden, waarbij de schaal de functie indeling aangeeft en de periodieken de ervaringsjaren. Indien ZZP: Graag uw tarief hier op afstemmen.

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden.
2. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dienen marktconform en passend (bij de geboden schaal) te zijn.
3. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever.
4. (Optioneel) De meeste opdrachtgevers vragen om referenties (naam, functienaam, telefoonnummer en mailadres) en/of een motivatie. Indien dit bij bovenstaande vacature niet expliciet vermeld staat, kan het toch handig zijn deze mee te sturen of op je CV te zetten. Geef bij de referenties door: Naam, organisatie en functie, relatie tot jouw functie en contactgegevens.
5. Laat je maar door 1 bureau voorstellen. Dit voorkomt uitsluiting van de procedure door de klant.
6. Je CV en motivatiebrief dienen opgesteld zijn in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven.

Interesse in deze opdracht?
Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Mocht je als ZZP collega willen werken (en dat mogelijk is voor deze opdracht), geef deze wens dan duidelijk aan. Omdat opdrachtgevers vaak op prijs selecteren, wordt in geval van ZZP een scherp tarief gewaardeerd.