Vacature Junior Inkomensconsulent – 36 uur – gemeente Rotterdam

Junior Inkomensconsulent – 36 uur – gemeente Rotterdam

Voor de gemeente Rotterdam zoekt Mast Nederland een Junior Inkomensconsulent Heronderzoeken – cluster W&I. Reageren op deze vacature kan tot 14 november 2019 om 08.00 uur.

Het betreft een schaal 8 functie, voor 36 uur per week op HBO opleidings-

Code 1041
Datum vacature 08/11/2019

De opdrachtgever

Voor de gemeente Rotterdam zoekt Mast Nederland een Junior Inkomensconsulent Heronderzoeken – cluster W&I. Reageren op deze vacature kan tot 14 november 2019 om 08.00 uur.

Het betreft een schaal 8 functie, voor 36 uur per week op HBO opleidings- en werkniveau. De startdatum is zo spoedig mogelijk. Het is een tijdelijke opdracht van 12 maanden met de optie tot verlengen van 1 jaar. Daarna staat het je vrij rechtstreeks in dienst te treden van de gemeente indien beide partijen dit willen. Kortom, een mooie binnenkomer!

Lees ook goed de laatste alinea bij deze vacature: “Aanvulling” met betrekking tot de procedure.

Team Heronderzoeken handelt vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2020 en 2021 moet Werk en Inkomen per jaar 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening; aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt.

Het team
Het team Heronderzoeken bestaat (in de basis) uit 21 inkomensconsulenten, 4 kwaliteitsmedewerkers, 4 administratief ondersteuners, een financieel expert en een teammanager.

Team Heronderzoeken bestaat voor een groot deel uit jonge mensen. Medewerkers zijn gedreven, enthousiast en echte teamspelers. Zij realiseren zich dat zij samen hun doel moeten bereiken en dat iedere functiegroep een belangrijke rol speelt in het proces. Samen staan we sterk én we moeten het samen doen.
Het team is open in haar communicatie richting interne en externe partijen. Als collega’s (intern) het team Heronderzoeken een bezoek willen brengen, of een tijdje willen meelopen, zijn zij altijd welkom. Ook neemt het team regelmatig stagiaires in haar team op.

Functiebeschrijving

Introductie en context
De afdeling Toetsing en Toezicht maakt onderdeel uit van Werk en Inkomen. Toetsing en Toezicht richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en de gemiddelde uitkeringshoogte te verlagen.

Team Heronderzoeken handelt vanuit een opdracht van het College van Rotterdam. In 2020 en 2021 moet Werk en Inkomen per jaar 6.000 heronderzoeken verrichten. Daarbij staat de rechtmatigheidstoets centraal, maar gaat het zeker ook om passende dienstverlening; aan de Rotterdammer die de gemeente financiële hulp vraagt, maar ook de Rotterdammer die dit, via de afdracht van belastingen, mogelijk maakt. Voorgaande wordt gevisualiseerd in de plaat ‘Dienstverlening aan alle Rotterdammers’.

Het werk van het team heeft dus ook een politieke lading. Een lid van het team Heronderzoeken moet zich hier in doen en laten van bewust zijn.

Functietaken

Team heronderzoeken zoekt voor de jaren 2020 en 2021 een inkomensconsulent. Vanwege wisselingen in het personeelsbestand, is er een vacature vrijgekomen.

Inhoud functie

 • Je plant gesprekken voor heronderzoeken, draagt zorg voor de uitnodiging van werkzoekenden en voert de gesprekken.
 • Je handelt het heronderzoek af. Onder ‘afhandelen’ valt: Onderzoeken, toetsen, beoordelen, interpreteren, gegevens verzamelen en controleren (zo nodig met een huisbezoek), tijdig beslissen over de consequenties die een heronderzoek kan hebben, de hoogte van de uitkering berekenen, gegevens verwerken in geautomatiseerde systemen en (digitale) dossiers opbouwen en completeren.
 • Je analyseert (complexe) financiële gegevens, (her)berekent het recht op uitkering en stelt een eventuele verrekening, terugvordering vast.
 • Je legt resultaten van heronderzoeken op correcte wijze vast in de fraudemodule van Socrates, zodat je acties leiden tot sluitende managementinformatie.
 • Je signaleert verdachte situaties in het kader van rechtmatigheid, beslist of aanvullend onderzoek gewenst is en draagt eventueel zorg voor inschakeling van de fraudeafdeling.
 • Je rapporteert over onderzoeksbevindingen op basis van een objectieve analyse van gegevens conform wet- en regelgeving.
 • Je voert boetegesprekken en legt boetes op.
 • Je vraagt bij werkzoekenden informatie op over hun persoonlijke inkomens-, woon- en vermogenssituatie en verstrekt hen informatie over de uitkomst van het heronderzoek. Je verstrekt indien nodig informatie over voorliggende voorzieningen.
 • Je herkent crisissituaties van werkzoekenden en/of situaties waarop andere partijen binnen de gemeente actie moeten ondernemen (denk aan re-integratie). Je zorgt voor een adequate doorverwijzing en/of signalering naar relevante (externe) partijen of instanties.
 • Indien een uitkering na het heronderzoek wordt beëindigd en hierop een nieuwe aanvraag volgt, zoek je actief de samenwerking met je collega’s van Intake, zodat er bij nieuw contact met werkzoekende een sluitend onderzoek naar het recht op uitkering kan plaatsvinden.
 • Je treedt op als vraagbaak voor collega’s binnen en buiten je team/afdeling.
 • Je draagt, tijdens het onderzoek en (kort) na afronding daarvan, zorg voor de communicatie met werkzoekenden en (hulpverlenende) instanties, als er vragen zijn over het proces rond het heronderzoek en de uitkomst daarvan.

Functie-eisen

Competenties
Resultaatgericht:

 • Kandidaat is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren dat het doel wordt bereikt.
 • Kandidaat gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt.
 • Kandidaat handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht.

Communiceren:

 • Kandidaat drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten op verschillend niveau.
 • Kandidaat formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander.
 • Kandidaat stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of de ander het goed heeft begrepen.
 • Kandidaat is in staat om de klant uit te leggen wat het wederzijds belang is van het naleven van de wet en de verplichtingen, die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden.

Klantgerichtheid:

 • Kandidaat luistert en komt waar mogelijk tegemoet aan de wensen van de klant, handelt hiernaar en geeft daarbij prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Kandidaat is proactief en verdiept zich in de situatie van de klant. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen.
 • Kandidaat handelt naar de taakstelling van het team Heronderzoeken. De kandidaat naar een balans tussen servicegerichtheid, de verantwoordelijkheid van de klant en handhaving.

Stressbestendigheid:

 • Kandidaat blijft effectief functioneren onder tijds- en emotionele druk en laat zich niet van zijn stuk brengen.
 • Kandidaat stelt bij tijdens emotionele druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen.
 • Kandidaat accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren.

Planmatig werken:

 • Kandidaat structureert het eigen werk(proces). Kandidaat maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.

‘Planning en organisatie’ is één van de belangrijkste competenties die kandidaat nodig heeft bij het uitvoeren van zijn/haar taken. Deze competentie moet goed zijn ontwikkeld én kandidaat moet hierop zijn/worden getraind.

Flexibiliteit:

 • Kandidaat schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert.
 • Kandidaat pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures.

Accuratesse:

 • Kandidaat werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd.
 • Kandidaat levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.

Integriteit:

 • Kandidaat weet algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag te handhaven. Is erop aanspreekbaar en kan anderen hierop aanspreken.
 • Kandidaat verkrijgt door kennis, houding en gedrag, vertrouwen van anderen. Is binnen het team open naar anderen, doch discreet over gevoelige zaken.
 • Kandidaat aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken, zowel richting collega’s als de burger.
 • Kandidaat voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en schrift perfect.

Eisen (Knock-Out)
Rijbewijs
Je beschikt over een rijbewijs B.

Opleiding
Je hebt een Hbo-opleiding, in de studierichting Sociaal Juridische Dienstverlening met succes afgerond (diploma). Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau.

Als je de studie Sociaal Juridische Dienstverlening hebt gevolgd, heb je in ieder geval de basiskennis van relevante wet- en regelgeving. Daarnaast heb je aanvullende, functie-specifieke opleidingen gevolgd, of het bureau waarvoor je werkt biedt je trainingen aan, waar je mee bent begonnen en in de loop van 2020 afrondt.

De trainingen moeten tenminste de volgende onderwerpen bevatten:
1. Training/opleiding Inkomensconsulent (Klantmanager maar dan wel Inkomen)
2. Participatiewet: Algemene kennis van de wet, boete en maatregelen, belastingen en toeslagen
3. Juridisch rapporteren
4. Fraudealertheid (herkennen van fraudegevoelige situaties)
5. Gesprekstechnieken
6. Omgaan met emotie en agressie
7. Timemanagement

Je bent de overtuiging toegedaan, dat sociale zekerheidsvoorzieningen rechtmatig moeten worden verstrekt.

Werkervaring
Minimaal 1 jaar ervaring met dienstverlening, waarbij het leggen en onderhouden van contact met klanten een belangrijk onderdeel van het takenpakket was. Dit mag persoonlijk, of telefonisch contact zijn geweest, in zowel de commerciële als de overheidssector.

Aangezien de vacature om een junior inkomensconsulent vraagt, is het mogelijk dat de kandidaat nog niet volledig is getraind. Indien dit het geval is, geef dan op welke opleiding je nu volgt, wat de begin en einddatum is (De startdatum moet wel voor 01-01-2020 liggen.).

Wensen (Gunning)

 • Ervaring met Microsoftofficepakket
 • Ervaring; dit kan zijn enkele maanden werkervaring of stage, in het werken bij een (semi)overheidsinstantie, of een organisatie die zich richt op financiële dienstverlening en onderdeel uitmaakt van onze sociale zekerheidsstructuur (denk aan gemeente, UWV, SVB, DUO, of een pensioenfonds)

Bovenstaande gegevens (eisen en wensen) dienen duidelijk in uw CV te staan.

Referenties:
Deze opdrachtgever vraagt om referenties. Voor deze opdracht geldt: Minimaal 2 relevante referenties, geef in elk geval de volgende gegevens door per referent: Organisatie – naam & functie contactpersoon – telefoonnummer contactpersoon.
Bovenstaande referenties dienen duidelijk in uw CV te staan.

Motivatiebrief
U stelt een korte motivatie op van maximaal 1 A4 waarin u uw geschiktheid voor de functie beschrijft. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien u hiervoor wordt uitgenodigd.

VOG
De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. De opdrachtgever geeft in dat geval aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden.

Start

Werklocatie: Librijesteeg 4, Rotterdam
Startdatum: Naar verwachting per 1-1-2020
Aantal medewerkers: 1
Uren per week: 36 uur per week
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: 1x een jaar, daarna mogelijk nog ½ jaar
FSK: 8
Data voor verificatiegesprek: De verificatiegesprekken zullen worden gehouden in week 47 & 48.
Geschikt voor ZZP’ers: nee

Aanvulling

De salarisschalen (1 oktober 2019) kan je hier vinden:
Salarisschalen 1 oktober 2019

LET OP HET VOLGENDE:
1. De reactiedatum, vooral als je deze vacature op een andere site dan www.mastnederland.nl/vacatures hebt gevonden. Sollicitaties na de hierboven genoemde datum kunnen voor deze procedure niet meegenomen worden.
2. Indien er referenties, een motivatiebrief en eisen & wensen gesteld zijn, dienen deze helder in het CV terug te vinden zijn.
3. Geef je salariswens en minimale salariseis op, of in geval van ZZP je minimale uurtarief (inclusief alle kosten) en wenstarief. Deze dient marktconform en passend te zijn.
4. Bovenstaande punten dienen in ons bezit te zijn voor het verstrijken van de deadline die hierboven vermeld staat, zodat wij je kunnen aanmelden bij deze opdrachtgever. Stuur deze dus mee bij je aanmelding.

Interesse in deze opdracht?
Kom werken bij Mast Nederland! Het eerste jaar werk je voor de opdrachtgever via een projectovereenkomst van Mast Nederland. Je kan direct reageren via de button op onze site www.mastnederland.nl. Mocht je als ZZP collega willen werken, geef deze wens dan duidelijk aan.

Wij zien je CV en motivatiebrief, inclusief bovenstaande punten, graag tegemoet.