Alle vacatures

Onze opdrachtgever is een vangnet voor inwoners die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Zij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van odeze...
midden
Plaatsingsdatum 25/04/2018
Deze gemeente is een ambitieuze organisatie met ca 650 medewerkers, die zich ontwikkelt naar een regiegemeente. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever, gebruik makend van nieuwe technologieën. De ambitie van...
Plaatsingsdatum 25/04/2018
De aanpak werk en inkomen wordt uitgevoerd onder leiding van het cluster Werk en Inkomen. Het cluster wordt gevormd uit onderdelen van de diensten van het werk en inkomen en programma arbeidsmarkt...
Plaatsingsdatum 25/04/2018
De gemeente voor deze opdracht is een ambitieuze organisatie. Het Sociaal Domein bestaat uit meerdere (opgaven)teams. Binnen het Sociaal Domein werken zij aan de transformatie van zorg en ondersteuning op basis van de Wmo, de Participatiewet en...
Plaatsingsdatum 25/04/2018
Voor een gemeente in de provincie Gelderland zijn we op zoek naar een ervaren klantmanager Inkomen die per direct...
Plaatsingsdatum 17/04/2018
Mast Nederland is continu op zoek naar commercieel talent om te kunnen blijven groeien. Wij zijn op zoek naar een accountmanager die ons team...
Plaatsingsdatum 12/04/2018
Het team is een multidisciplinair team dat bij bewoners met multi-problematiek achter de voordeur komt. Ruim 75 % van de doelgroep van het team kampt met schulden. De schuldenproblematiek staat zelden op zich. Veelal gaan schulden gepaard met...
Plaatsingsdatum 11/04/2018
Voor een middelgrote gemeente in Gelderland zijn we op zoek naar meerdere resultaatgerichte werkconsulenten. Als Participatiecoach maak je deel uit van een multidisciplinair team. Het team bestaat naast jou uit een groep enthousiaste collega’s...
Plaatsingsdatum 05/02/2018
In maart 1999 is de Woonwagenwet door het Rijk ingetrokken. Vanuit het Rijk gezien was dit slotstuk van de normalisatie van het woonwagenbeleid. Dit wil zeggen: integratie in het reguliere (volkshuisvesting)beleid. Voor de gemeente vormt dit juist...
Plaatsingsdatum 19/01/2018
Mast Nederland is op zoek naar een Strategisch Adviseur Financiën voor een middelgrote gemeente in Zuidoost Brabant met veel ambities. Het gaat om een dienstverband bij de GR. De opdrachtgever heeft samen met twee andere gemeenten in...
Plaatsingsdatum 15/01/2018
Mast Nederland is op zoek naar een Adviseur Financiën voor een middelgrote gemeente in Zuidoost Brabant met veel ambities. Het gaat om een dienstverband bij de GR. De opdrachtgever heeft samen met twee andere gemeenten de bedrijfsvoeringstaken...
Plaatsingsdatum 15/01/2018
Deze gemeente is een ambitieuze organisatie met ca 700 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere...
Plaatsingsdatum 06/12/2017
Onze opdrachtgever, een gemeente in de provincie Zeeland, signaleert door de aantrekkende economie dat werkzoekenden sneller bemiddelt worden naar (betaald) werk. Om te...
Plaatsingsdatum 22/11/2017
Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag! Daarnaast...
Plaatsingsdatum 06/03/2017
Als Wmo Consulent / Indicatiesteller ben je een specialist op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je hebt een brede oriëntatie met betrekking tot de sociale zekerheidswetgeving en je vindt het een uitdaging om ondanks de...
Plaatsingsdatum 01/01/2017
Het betreft een non profit organisatie die ten doel heeft cliënten te laten uitstromen naar een...
Plaatsingsdatum 31/12/2016
Mast Nederland is een jonge onderneming die altijd op zoek is naar de juiste medewerkers. Op dit moment hebben we ruimte voor een (junior) recruiter, iemand die ervaring heeft in personeelsbemiddeling en toe is aan een nieuwe,...
Plaatsingsdatum 21/06/2016
Onze opdrachtgever ontwikkelt innovatieve concepten voor gemeentelijke sociale diensten met als doel extra uitstroom te realiseren van cliënten naar een...
Plaatsingsdatum 01/07/2015