Alle vacatures

Onze opdrachtgever, een gemeente in de provincie Gelderland, is op zoek naar een klantmanager Inkomen. Het team Inkomen voert een aantal wettelijke taken uit zoals de Participatiewet en is binnen de gemeente onder andere verantwoordelijk voor...
Plaatsingsdatum 25/04/2017
Onze opdrachtgever, een gemeente in de provincie Zuid Holland, is op zoek naar een LPA Leerplicht Ambtenaar met BOA. Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur voor een periode van 4 maanden, met optie tot verlenging. De gemeente ziet zichzelf als...
Plaatsingsdatum 25/04/2017
De afdeling toetsing en toezicht van deze opdrachtgever richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en het...
Plaatsingsdatum 24/04/2017
Het cluster Werk & Inkomen van deze gemeente is opgebouwd uit onderdelen van SoZaWe (werk en inkomensdeel), de Roteb (werkdeel) en uit onderdelen van het programma Economie en Arbeidsmarkt die te maken heeft met de brede en...
Plaatsingsdatum 24/04/2017
De afdeling toetsing en toezicht van deze gemeente richt zich op de inkomensintake, handhaving en terugvordering en verhaal. De afdeling draagt daarmee nadrukkelijk bij aan de doelstelling om instroom in de uitkering te beperken en het verlagen van...
Plaatsingsdatum 24/04/2017
Deze opdrachtgever is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In deze gemeente wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied...
Plaatsingsdatum 21/04/2017
Onze opdrachtgever, het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van een gemeente in Zuid Holland, is op korte termijn op zoek naar een aantal medewerkersFinancieel Administratief Medewerker Tegemoetkoming Meerkosten Zorg. Het betreft een...
Plaatsingsdatum 05/04/2017
Onze opdrachtgever, het cluster Dienstverlening van een gemeente in Zuid Holland, is op korte termijn op zoek naar een aantal medewerkers Klantcontact Burgerzaken. Het betreft een tijdelijke opdracht voor 3 maanden, op dit moment is het niet...
Plaatsingsdatum 05/04/2017
Een gemeente in de provincie Zuid Holland zoek voor haar afdeling Publiekszaken een Supervisor KCC: De afdeling Publiekszaken is de frontoffice van de gemeente en voelt als een warm welkom huis, waar klanten met kwaliteit en persoonlijke...
Plaatsingsdatum 04/04/2017
Deze gemeente is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners...
Plaatsingsdatum 04/04/2017
Onze opdrachtgever, een samenwerkingsorganisatie van een aantal gemeenten, is op zoek naar een consulent Jeugd voor de gezamenlijke regeling van beider gemeenten. Deze gemeenschappelijke regeling zal met respect voor de eigen identiteit en het...
Plaatsingsdatum 04/04/2017
Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag! Daarnaast...
Plaatsingsdatum 06/03/2017
Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag! Daarnaast...
Plaatsingsdatum 06/03/2017
Onze opdrachtgever, een gemeente in de provincie Zuid Holland, is op zoek naar een ervaren Leerplichtambtenaar voor 36 uur in de week. Het gaat om een functie voor een periode van 6 maanden, waarna een verlenging OF een dienstverband rechtstreeks bij...
Plaatsingsdatum 03/02/2017
Als Wmo Consulent / Indicatiesteller ben je een specialist op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Je hebt een brede oriëntatie met betrekking tot de sociale zekerheidswetgeving en je vindt het een uitdaging om ondanks de...
Plaatsingsdatum 01/01/2017
Wij zijn altijd op zoek naar klantmanagers voor gemeenten die gebruik maken van onze diensten. In je functie ben je verantwoordelijk voor je eigen caseload met klanten die een beroep doen op...
Plaatsingsdatum 01/01/2017
Het betreft een non profit organisatie die ten doel heeft cliënten te laten uitstromen naar een...
Plaatsingsdatum 31/12/2016
Mast Nederland is een jonge onderneming die altijd op zoek is naar de juiste medewerkers. Op dit moment hebben we ruimte voor een (junior) recruiter, iemand die ervaring heeft in personeelsbemiddeling en toe is aan een nieuwe,...
Plaatsingsdatum 21/06/2016
Mast Nederland is een dienstverlener die zich onder anderen richt op ZZP-ers. Binnen het sociale domein zijn veel ZZP-ers actief. Voordeel van zaken doen met gemeenten is, is dat het betrouwbare contractpartners zijn. Ze betalen vrijwel altijd....
Plaatsingsdatum 14/04/2016
Wij zijn altijd op zoek naar klantmanagers voor gemeenten die gebruik maken van onze diensten. In je functie ben je verantwoordelijk voor je eigen caseload met klanten die een beroep doen op...
Plaatsingsdatum 01/02/2016
Onze opdrachtgever ontwikkelt innovatieve concepten voor gemeentelijke sociale diensten met als doel extra uitstroom te realiseren van cliënten naar een...
Plaatsingsdatum 01/07/2015