Alle vacatures

Het Cluster Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO) houdt zich bezig met de volgende terreinen: jeugd en onderwijs, gezondheid en sportstimulering, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen (inclusief schuldhulpverlening). PMO...
Plaatsingsdatum 29/09/2015
Opdrachtomschrijving De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vervangt de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) en regelt op welke wijze gegevens over personen worden bijgehouden en verstrekt. Dit project (project...
Plaatsingsdatum 29/09/2015
De functie van Wmo-consulent valt onder het cluster Inwoners & Bedrijven dat zich grotendeels bezighoudt met dienstverlenende taken aan inwoners en instanties op de gebieden Wmo/welzijn. Het team ontwikkelt zich naar een zelfsturend team. De...
Plaatsingsdatum 22/09/2015
Het betreft de uitvoeringsdienst Sociaal Domein voor een aantal gemeente in de provincie Noord Holland. Deze opdracht zal worden uitgevoerd binnen het...
Plaatsingsdatum 18/08/2015
De afdeling Samenleving verzorgt de dienstverlening voor inwoners en maatschappelijke instellingen van de gemeente op het gehele sociale domein. Het gaat dan om zowel beleid als uitvoering. Beleid op het terrein van cultuur, sport,...
Plaatsingsdatum 18/08/2015
Het betreft een non profit organisatie die ten doel heeft cliënten te laten uitstromen naar een...
Plaatsingsdatum 11/08/2015
De afdeling Samenleving (120 fte) verzorgt dienstverlening voor burgers en maatschappelijke instellingen van de gemeente op het gehele sociale domein. Het gaat dan om zowel beleid als uitvoering. Beleid op het terrein van cultuur, sport,...
Plaatsingsdatum 11/08/2015
Inwoners van de gemeente kunnen terecht bij de afdeling Sociale Zaken als ze een uitkering willen aanvragen, werk zoeken of schulden hebben. De afdeling Sociale Zaken bestaat uit 4 units: de unit Advies, Ondersteuning en Control (AOC), de unit Werk...
Plaatsingsdatum 16/07/2015
Onze opdrachtgever ontwikkelt innovatieve concepten voor gemeentelijke sociale diensten met als doel extra uitstroom te realiseren van cliënten naar een...
Plaatsingsdatum 01/07/2015
Voor twee opdrachtgevers, in de regio Utrecht en Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een ervaren...
Plaatsingsdatum 15/04/2015