Vacature Accountmanager bedrijven – 32 uur – 12 maanden – regio Zuid Holland

Accountmanager bedrijven – 32 uur – 12 maanden – regio Zuid Holland

De gemeente is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe
Code 0566
Datum vacature 22/11/2018

De opdrachtgever

De gemeente is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Hun moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Dit creëert nieuwe vormen van samenwerking, meer eigen verantwoordelijkheid, eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Functiebeschrijving

In deze gemeente zijn circa 4.500 bedrijven, organisaties en zelfstandigen gevestigd. Deze ondernemers en werkgevers moeten het gevoel hebben welkom te zijn in deze gemeente. Voor de eerste vragen op het gebied van vergunningen, huisvesting en financiering hebben zij contact met het Klantcontactcentrum. Als de vragen meer complex worden, dan komt de accountmanager in beeld. De accountmanager bevordert een soepel verloop van de (aan)vragen van ondernemers en werkgevers. Ondernemers en werkgevers moeten ervaren dat er met hen wordt meegedacht en dat zij hun rol en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

De gemeente is een aantrekkelijke groene woongemeente met ruimte voor bedrijvigheid, zoals is vastgesteld in de Economische agenda. De bedrijvigheid die past bij dit imago zijn (lokale) ondernemers/bedrijven in de sectoren: zorg/maatschappelijk, bouw, retail, creatieve maakindustrie en zakelijke dienstverlening. Voor deze beeldbepalende sectoren zet de gemeente in op actief accountmanagement. In 2016 is deze functie geïntroduceerd binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: het ondernemersnetwerk is gebouwd en economisch beleid is gemaakt. Uitvoering van dit beleid het onderhouden en uitbreiden van het netwerk en behoud & vestiging van bedrijven leveren een bijdrage aan de leefbaarheid, werkgelegenheid en positie van deze gemeente in de regio.

Je zoekt actief contact met het MKB, geeft informatie, lost waar mogelijk knelpunten in relatie tot de gemeente op en ondersteunt bij uitbreiding – en/of verhuisplannen om bedrijven voor de gemeente te behouden. De accountmanager is er voor het bedrijfsleven. Je weet wat er in het lokale bedrijfsleven speelt en reageert hier proactief op. Je begeleidt ondernemers en werkgevers bij de meer complexe (aan)vragen en initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie. Je onderhoudt goede contacten met andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder het Klantcontactcentrum, het Werkgeversservicepunt en collega’s van het team Locatieontwikkeling. Ook weet je wat er in de regio speelt en heb je goede contacten met regionale organisaties, zoals Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden, The Hague Business Agency en InnovationQuarter. De accountmanager volgt ontwikkelingen, is aanspreekpunt voor bepaalde initiatieven en reageert alert op ondernemers en werkgevers die (huisvestings-)plannen hebben.

Functietaken

Als accountmanager krijg je te maken met de volgende werkzaamheden:

1. Actief contact onderhouden met lokale ondernemers en werkgevers en hen bij complexe (aan)vragen ondersteunen in hun contacten met de gemeentelijke organisatie;

2. Actief contact onderhouden met collega’s in de gemeentelijke organisatie voor een soepel verloop van de meer complexe (aan)vragen van werkgevers en ondernemers;

3. Het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk van bedrijven en andere (regionale) actoren die van belang zijn voor het uitvoeren van het accountmanagement;

4. Het begeleiden van bedrijven en starters bij huisvestingsvraagstukken;

5. Het uitwisselen van kennis en ervaring ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

Uiteindelijk levert dit het volgende op:

A. Goede relaties met het interne en externe (lokale en regionale) netwerk, dat ook goed onderhouden wordt;

B. Goede dienstverlening voor bedrijven en ondernemers door een luisterend oor te zijn, problemen en vraagstukken op te pakken en adequaat te handelen;

C. Duidelijkheid voor bedrijven en ondernemers: soms kan nee ook een antwoord zijn;

D. Een goede kennisuitwisseling: – wat speelt er in de markt en hoe kan gemeentelijk beleid hierop aansluiten en vice versa.

Functie-eisen

1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een (commerciële) functie op het gebied van relatiebeheer met lokale ondernemers;

3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare rol op het gebied van een publiek-private samenwerking in de afgelopen 5 jaar;

4. Aantoonbare werkervaring met het ondersteunen van ondernemers bij gemeentelijke processen omtrent vergunningen, huisvesting en financiering;

5. Aantoonbare kennis van het lokale bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg;

6. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2019;

7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase.
De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

A. Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

B. Netwerken: Bouwt een netwerk van (in)formele contacten op dat voor de organisatie functioneel is of kan worden.

C. Onderhandelen: Onderbouwt en verwoordt het eigen standpunt en speelt in op het standpunt van de ander, gericht op het bereiken van overeenstemming.

D. Zelfstandigheid: Verricht zonder hulp van anderen taken, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.

E. Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.

F. Resultaatgerichtheid: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen.

G. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Aanbieding

Mast Nederland wil medewerkers duurzaam aan zich bieden door middel van een vast contract. Daarnaast bieden wij een pensioenvoorziening, een assessment aan het begin van het dienstverband en een persoonlijk bestedingsbudget om de professionele ontwikkeling te faciliteren. Kortom, duurzaamheid, zekerheid en professionele ontwikkeling staan centraal bij een dienstverband bij Mast Nederland.

De functie is ingeschaald in functieschaal 9 van de gemeentelijke salarisschalen. Dat betekent een bruto maandsalaris op fulltime basis (36 uur) tussen de € 2.591 en € 3.805 afhankelijk van uw werkervaring. Indien u ZZP’er bent en aan alle eisen voldoet, dan is het tarief maximaal € 50,- per uur inclusief (reis)kosten en exclusief BTW.

Start

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 3 december 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 december 2018 bericht. De werkzaamheden zullen aanvangen op 2 januari 2019 voor de duur van minimaal 12 maanden.