Vacature Kwaliteitsmedewerker – beheer inkomen – 32/36 uur – Zuid Holland – 9 maanden

Kwaliteitsmedewerker – beheer inkomen – 32/36 uur – Zuid Holland – 9 maanden

Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag!
Daarnaast
Code 0320
Datum vacature 06/03/2017

De opdrachtgever

Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag!
Daarnaast zijn zij nu concreet op zoek naar een kwaliteitsmedewerker binnen het team Beheer Inkomen.
Inkomens beheer is een wettelijke taak en wordt door deze afdeling uitgevoerd. Doel van de afdeling is het creëren van een uniform proces voor alle doelgroepen dat zo efficiënt mogelijk ingericht is en zo maximaal mogelijk is geautomatiseerd waardoor fouten worden voorkomen.

Functiebeschrijving

De kwaliteitsmedewerker heeft beslissingsbevoegdheid inzake beleid en uitvoeringsvoorschriften.
Hij adviseert het lijnmanagement inzake kwaliteitsverbetering en bewaking. Daarnaast heeft hij een informantenrol naar de teamleider inzake de gesprekscyclus.
Hij draagt mede zorg voor opleiding en instructie ten aanzien van uitvoeringsvoorschriften en coacht medewerkers in hun functie.

Functietaken

  • Bewaakt de kwaliteit en zorgt voor het verbeteren van de processen en dienstverlening.
  • Onderhoudt hiertoe contact met de afdeling beleidsuitvoering.
  • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren en verifiëren inzake geldende beleid en uitvoeringsvoorschriften.
  • Voert kwaliteitscontroles uit en onderhoud contact met Interne Controle
  • Adviseert en ondersteunt het lijnmanagement
  • Formuleert verbetervoorstellen t.a.v. de processen
  • Adviseert, coacht en instrueert medewerkers

Functie-eisen

HBO denk en werk niveau
Ervaring met coachen/begeleiden van medewerkers
Kennis van relevante wet en regelgeving
Conceptueel vermogen
Adviesvaardigheid
Planmatig werken en Advies gericht

Aanbieding

Duur opdracht: 31 december 2017
Verlengingsopties: ja, mogelijk 6 maanden tot één jaar
Functieschaal: 9 en max schaal 10

Start

Startdatum: per direct

Aanvulling

Reageren kan tot 17 maart 2017