Vacature

Totaal aantal vacatures: 22, Pagina: 1/1
De afdeling Jeugd & Samenleving (J&S) vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeente en voert een groot deel van de nieuwe taken uit die de gemeente er sinds 1 januari 2015 bij hebben…
Plaatsingsdatum 23/04/2019
De Unit Intake en Handhaving draagt zorg voor een strenge en doortastende invulling van de zgn poortwachtersfunctie, om daarmee een rechtmatige instroom van nieuwe klanten te bevorderen en mogelijke fraude in de aanvraagfase vast te stellen. De…
Plaatsingsdatum 23/04/2019
Als Leerplichtambtenaar werk je voor de afdeling Samenleving. Deze afdeling Samenleving ontwikkelt beleid en voert dat uit in samenspraak met relevante organisaties, burgers en bestuur. Het beleid bevindt zich op onder meer de terreinen van…
Plaatsingsdatum 19/04/2019
Het eerste klantcontact begint meestal bij een consulent van deze afdeling. Publiekszaken bestaat uit drie teams: Burgerzaken, Publieksinformatie en Ondersteuning & Advies.

Burgerzaken houdt zich o.a. bezig met afhandeling van aanvragen…

Plaatsingsdatum 19/04/2019
Op het Werkplein werken enthousiaste casemanagers, trainers en arbeidsmakelaars samen om mensen met een bijstandsuitkering ‘arbeidsmarktfit’ te maken en hen te ondersteunen bij het vinden van werk. Ze coachen klanten, ontwikkelen aansprekende…
Plaatsingsdatum 19/04/2019
De gemeente is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Op een inspirerende manier biedt de gemeente haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen….
Plaatsingsdatum 17/04/2019
Voor een gemeente in de provincie Noord Holland, tegen Utrecht aan, zoeken we een medewerker Burgerzaken – BO. BOBZ / BOP / BABZ zijn termen die jou niet vreemd zijn.

Deze gemeente heeft ongeveer 55k inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen…

Plaatsingsdatum 17/04/2019
De gemeente is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruikmakend van nieuwe…
Plaatsingsdatum 15/04/2019
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat…
Plaatsingsdatum 11/04/2019
De gemeente is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In de gemeente wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft…
Plaatsingsdatum 11/04/2019
Werken bij deze gemeente is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.

De gemeente heeft ongeveer 56.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses,…

Plaatsingsdatum 08/04/2019
Onze opdrachtgever is een vangnet voor inwoners die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Zij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van odeze…
midden
Plaatsingsdatum 08/04/2019
De gemeente is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruikmakend van nieuwe…
Plaatsingsdatum 08/04/2019
De visie van deze opdrachtgever is:
Iedereen is zelf verantwoordelijk om richting te geven aan zijn eigen situatie en moet volwaardig kunnen participeren in de samenleving.
Ze ondersteunen hun doelgroep door aan te sluiten bij de vraag en door…
Plaatsingsdatum 08/04/2019
De gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal…

Plaatsingsdatum 01/04/2019
De gemeentelijke organisatie kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal…

Plaatsingsdatum 01/04/2019
In totaal werken er zo’n 475 mensen bij de gemeente, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden – een algemeen directeur en twee directeuren – in samenwerking met alle…
Plaatsingsdatum 01/04/2019
Deze gemeente is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners…
Plaatsingsdatum 28/03/2019
De gemeente blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat deze gemeente…
Plaatsingsdatum 15/01/2019
De gemeente is een ambitieuze gemeente met circa 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Zij geven vorm aan Het Nieuwe Werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe…
Plaatsingsdatum 22/11/2018
Deze G4 gemeente heeft in het cluster Werk en Inkomen op de afdeling Inkomen Beheer een groot te kort aan ervaren klantmanagers inkomen met Socrates ervaring. Klantmanagers Inkomen die deze systeemkennis hebben verwelkomen wij dus graag!
Daarnaast…
Plaatsingsdatum 06/03/2017
Als Wmo Consulent / Indicatiesteller ben je een specialist op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Je hebt een brede oriëntatie met betrekking tot de sociale zekerheidswetgeving en je vindt het een uitdaging om ondanks de…

Plaatsingsdatum 01/01/2017